Dalība ESF projektos

1.LAD projekts   Nr. 16-06-AL07-A019.2102-000002 „Aktīvā tūrisma pieejamības izveide Rundāles novada „Krastiņos”

LAD projekts   Nr. 16-06-AL07-A019.2102-000002

„Aktīvā tūrisma pieejamības izveide Rundāles novada „Krastiņos”

            

Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas”

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” esam guvuši atbalstu projektā „Aktīvā tūrisma pieejamības izveide Rundāles novada „Krastiņos”.

Projekta ietvaros iegādātas investīcijas:

 • laivošanas aprīkojuma komplekts (10 kanoe laivas, airi, drošības vestes);
 • riteņbraukšanas aprīkojuma komplekts (20 pieaugušo velosipēdi, 4 bērnu/pusaudžu velosipēdi, ķiveres, 2 bērnu sēdeklīši);
 • piekabe laivu pārvadāšanai;
 • velosipēdu statīvu komplekts;
 • augstspiediena mazgātājs

Piešķirtais publiskais finansējums 9961,51 EUR

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm

2.LAD projekts   Nr. 16-06-AL07-A019.2101-000002 „Ražošanas uzsākšana lauksaimniecības produktu: dārzeņu, ogu un pārējo augu izcelsmes produktu apstrādē, izmantojot žāvēšanu Rundāles novada „Krastiņos”

LAD projekts   Nr. 16-06-AL07-A019.2101-000002

 „Ražošanas uzsākšana lauksaimniecības produktu: dārzeņu, ogu un pārējo augu izcelsmes produktu apstrādē, izmantojot žāvēšanu Rundāles novada „Krastiņos” “

        

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai   (ELFLA) atklāta projektu iesniegumu konkursā Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam  apakšpasākumā 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas vietējās attīstības stratēģiju” aktivitātes 19.2.1. „Vietējās ekonomikas stiprināšanas iniciatīvas” esam guvuši atbalstu projektā „Ražošanas uzsākšana lauksaimniecības produktu: dārzeņu, ogu un pārējo augu izcelsmes produktu apstrādē, izmantojot žāvēšanu Rundāles novada „Krastiņos” ”

Projekta ietvaros iegādātas investīcijas:

  • dārzeņu, augļu un citu augu izcelsmes produktu žāvētājs;
 • fasēšanas iekārtu komplekts;
 • griešanas, rīvēšanas un smalcināšanas iekārtu komplekts;
 • nerūsējošā tērauda galds pārtikas apstrādei;
 • izveidot interneta veikals

Piešķirtais publiskais finansējums 7826,00 EUR

“Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams Eiropas Komisijas tīmekļa vietnē”
Hipersaite: http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_lv.htm